Miyano Mamoru

ครั้งนี้ผมได้พากย์เซฟิลกับไคริ 2 ตัวครับ

แล้วตอนพากย์ก็ตั้งใจเต็มที่เพื่อให้เห็นถึงความต่างของตัวละครทั้งคู่ครับ

ลักษณะของทั้งคู่กำหนดมาชัดเจนมาครับคือ "เซฟิลที่ดูเป็นผู้ใหญ่" กับ "ไคริที่ยังเป็นผู้ใหญ่ไม่พอ" เลยทำให้พากย์ง่าย

ที่ผิดคาดคือ ทั้งคู่เป็นพวกปากไม่ตรงกับใจครับ (ฮา)

จุดที่ไม่สามารถบอกความรู้สึกออกไปได้ตรง ๆ ของทั้งคู่นั้นถือว่าเหมือนกันผิดคาดครับ

แต่ผมพยายามพากย์ให้เนื้อหาของตัวละครทั้งคู่แตกต่างกันครับ ถ้าทุกคนสนุกกับจุดนั้นได้ผมจะดีใจมากครับ

ทุกท่านช่วยเล่นเนื้อเรื่องของทั้งคู่ด้วยนะครับ!

กลับไปด้านบน