อาซาลี CV: Yamaya Yoshitaka

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรซาลูชาร์ แดนทรายทอง
 • คติประจำใจ
  โลกหมุนรอบตัวเอง
 • สิ่งที่ชอบ
  สิ่งงดงาม จิตใจอันดีงาม
 • สิ่งที่เกลียด
  คนไม่รู้จักมารยาทและกาลเทศะ

ไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้
ทำไมน่ะเหรอ..?
เพราะผมไม่เคยทำอะไรไม่สำเร็จไงล่ะ

เจ้าชายแห่งอาณาจักรซาลูชาร์ แดนทรายทอง
รักอิสระเป็นที่สุด มีนิสัยมองโลกในแง่ดี คิดอะไรเข้าข้างตัวเองไปหมด
ชอบส่งแกะกับของบางสิ่งเป็นนิสัย

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน