แคปิตา CV: Hamada Kenji

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรวันเดอร์แมร์ แดนมหัศจรรย์
 • คติประจำใจ
  ไม่ปฏิเสธคนที่เข้ามา และไม่ไล่ตามคนที่จากไป
 • สิ่งที่ชอบ
  คำถาม
 • สิ่งที่เกลียด
  ไม่มีของที่เกลียด แต่มีของที่ไม่สนใจ

โฮ่
ช่วยแสดงการเคลื่อนไหวนั้น
ให้ผมดูอีกได้มั้ย?

เจ้าชายแห่งอาณาจักรวันเดอร์แมร์ แดนมหัศจรรย์
เป็นคนในเผ่าหนอนผีเสื้อ ที่อาศัยอยู่ในป่าเล็กๆ ที่ชื่อ ฟอรสต์
เขาเปี่ยมไปด้วยใจที่กระหายใคร่รู้ มีความสงสัยในทุกเรื่อง
อาจจะเป็นเพราะเขาใช้ชีวิตโดยไม่ข้องแวะกับโลกปัจจุบัน
จึงเป็นคนหัวแข็ง ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน