ดีออน CV: Namikawa Daisuke

เสียงตัวละคร

  • อาณาจักร
    อาณาจักรอิเวีย แดนพสุธา
  • คติประจำใจ
    ไม่คิด ไม่ทำให้ตัวเองว่างคิด จงใจทำตัวเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย ๆ
  • สิ่งที่ชอบ
    สิ่งของ เรื่อง และเวลาที่เสียเปล่า
  • สิ่งที่เกลียด
    การพยายาม การเมือง

ฉันอยากให้เธอรู้จักฉัน...
และฉันก็อยากรู้จักเธอ

เจ้าชายองค์ที่หกแห่งอาณาจักรอิเวีย แดนพสุธา
ผู้ไม่เคยแสดงความใส่ใจเรื่องการสืบทอดบัลลังก์หรือการบริหารบ้านอาณาจักรใดๆ
ได้แต่ออกไปเที่ยวเตร่และทำตัวเสเพลไปวันๆ แต่นั่นก็เพราะเขามีเหตุผลบางอย่าง
เคยเป็นเพื่อนกับเซฟิลเจ้าชายแห่งแดนเวหามาก่อน

  • previous
  • next

กลับไปด้านบน