เจอร์เบอร์ CV: Enoki Junya

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรวิลาสทิน แดนภูตบุปผา
 • คติประจำใจ
  ใจดีกับคนอื่น เข้มงวดกับตนเอง
 • สิ่งที่ชอบ
  เวลามีคนมาพึ่งพา
 • สิ่งที่เกลียด
  ไม่มีเป็นพิเศษ

อยากจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น
แม้จะเล็กน้อยก็ตาม...
แน่นอนว่ากับเธอด้วยนะ!

เจ้าชายจากตระกูลเยอบีร่า แห่งอาณาจักรวิลาสทิน แดนภูตบุปผา
เป็นคนสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่ดี
มักคอยดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างเสมอ พยายามเต็มที่เพื่อสนับสนุนทุกคน

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน