กิลเบิร์ต CV: Tachibana Shinnosuke

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรแคลร์บูล แดนเงาจันทรา
 • คติประจำใจ
  ถ้าเพื่อปกป้องแล้วจะไม่เลือกวิธี
 • สิ่งที่ชอบ
  ไล่ต้อนตัวเอก
 • สิ่งที่เกลียด
  ผู้หญิงอายุมากกว่า

ว่ายังไง
มีอะไรก็พูดออกมาสิ

เจ้าชายแห่งอาณาจักรแคลร์บูล แดนเงาจันทรา
ไม่ว่าใครก็ชื่นชมเขาในฐานะราชวงศ์ที่แท้จริง เพราะท่วงท่าอันสง่างามผ่าเผย
หากความจริงแล้วเขาเป็นบุตรของนางสนมแห่งองค์กษัตริย์ ทำหน้าที่เป็นนักรบเงาของเจ้าชายแกรี่ผู้มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจอยู่ที่ปราสาทได้ในตอนนี้
เมื่อตัวเอกไปรู้เรื่องบางอย่างเข้าโดยบังเอิญ กิลเบิร์ตจึง...!?

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน