จูโน CV: Miyashita Eiji

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรอาร์ฟรอส แดนฟองอากาศ
 • คติประจำใจ
  ทั้งหมดคือพระประสงค์ของเทพเจ้า
 • สิ่งที่ชอบ
  คน และสิ่งศักดฺืสิทธิ์
 • สิ่งที่เกลียด
  คน หรือสิ่งที่ชั่วร้าย

ข้าคือจูโน
ผู้เผยวจนะของเทพเจ้า

เจ้าชายแห่งอาณาจักรอาร์ฟรอส แดนฟองอากาศ
มีฐานะเป็นร่างทรงของเทพเจ้า
จูโนจะพูดคำพยากรณ์ของพระเจ้าออกมาเมื่อพระเจ้าลงมาเข้าทรงที่ร่างของเขา

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน