จูริ CV: Kondou Takayuki

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรชาริยาร์ต แดนหวานเย็น
 • คติประจำใจ
  มุ่งทำสิ่งดี ขจัดความชั่วร้าย
 • สิ่งที่ชอบ
  สิ่งมีชีวิตและรสชาติที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
 • สิ่งที่เกลียด
  วันเวลาธรรมดาที่น่าเบื่อ

ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น
ฉันก็จะปกป้องเธอให้ได้

เจ้าชายแห่งชาริยาร์ต แดนหวานเย็น
นิสัยห้าวๆ ใจร้อน มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นพี่ชายที่พึ่งพาได้ และเอาใจใส่ดูแลน้องๆ มีความเข้มแข็งที่จะทำสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจให้สำเร็จลุล่วงไปให้ได้

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน