เนโร CV: Okamoto Nobuhiko

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรชีร์โก แดนความใฝ่ฝัน
 • คติประจำใจ
  ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนน่ารังเกียจ
 • สิ่งที่ชอบ
  เชอร์รี
 • สิ่งที่เกลียด
  ผู้ใหญ่

ที่นี่คือชีร์โก......เป็นอาณาจักรที่ไม่มีผู้ใหญ่โสโครก
เป็นอาณาจักรที่ไร้มลทิน

เจ้าชายลำดับสองแห่งอาณาจักรชีร์โก แดนแห่งความใฝ่ฝัน
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์ และเป็นตัวตลก
ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม เดินสายจัดการแสดงในอาณาจักร
ข้างเคียงพร้อมกับเด็กๆ เขาใจดีกับเด็กๆ และได้รับความเชื่อใจ
จากเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์หนึ่งทำให้เขา
เคียดแค้นผู้ใหญ่ จึงคิดจะสร้างโลกที่มีแต่เด็ก

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน