ลอยย์ CV: Miki Shinichirou

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรเรกอร์ด แดนบันทึก
 • คติประจำใจ
  ทุกเรื่องย่อมเป็นไปตามหลักทฤษฎี
 • สิ่งที่ชอบ
  เรื่องที่เป็นไปตามทฤษฎี
 • สิ่งที่เกลียด
  สมุนไพร น้ำหอม

เอาเป็นว่า ฉันไม่ถูกกับสิ่งมีชีวิตที่ขัดกับ ตรรกะ......
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้หญิง

เจ้าชายอาณาจักรเรกอร์ด แดนบันทึก มีหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ของโลก
กระหายความรู้จึงไม่เลือกวิธีเพื่อเก็บข้อมูล
เพราะไม่เคยมีบันทึกประวัติศาสตร์ของทรอยแมร์ จึงสนใจใคร่รู้
เรื่องเจ้าหญิงทรอยแมร์มาก เขาคิดว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้เหตุผล
โดยปกติจึงไม่ค่อยชอบผู้หญิง

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน