ชิน CV: Katou Kazuki

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรคุโย แดนปฏิทิน
 • คติประจำใจ
  รักษากิริยาท่าทางให้สง่า
 • สิ่งที่ชอบ
  ดังโงะรสงา
 • สิ่งที่เกลียด
  เนื้อสัตว์ ของมันๆ

คำสั่งของฉันเป็นเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น จำเอาไว้ด้วย

เจ้าชายแห่งอาณาจักรคุโย แดนปฏิทิน ตระกูลชวด
เชี่ยวชาญการเขียนพู่กันและวาดภาพสีน้ำ เป็นคนใจเย็น
และมีสายตากว้างไกล มีเสน่ห์น่าเกรงขามให้คนเชื่อฟัง
ทว่าอีกมุมหนึ่งคือถ้าเพื่อเป้าหมายแล้ว จะละทิ้งคนอื่น
ได้อย่างเลือดเย็น จึงเป็นที่หวั่นเกรง
มีความภาคภูมิใจในตระกูลชวด ซึ่งถือว่าเป็นผู้อยู่อันดับแรก
ของตระกูลทั้ง 12 แห่งคุโย

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน