แซนต์ CV: Umehara Yuuichirou

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรเซคันดาติ แดนวิญญาณภูต
 • คติประจำใจ
  หากรีบจงเลือกทางอ้อมแต่ปลอดภัย
 • สิ่งที่ชอบ
  เวลาทำงานงกๆ อยู่คนเดียว
 • สิ่งที่เกลียด
  คนที่ทำงานลวกๆ

แสงอาทิตย์จะมอบพลังแต่พืชพรรณ
แล้วผืนดินก็จะยิ่งอุดมสมบูรณ์

เจ้าชายเผ่าพสุธา อาณาจักรเซคันดาติ แดนวิญญาณภูต
เขามักจะเว้นระยะห่างกับผู้อื่นเสมอ
แต่เขาจะแสดงสีหน้าอ่อนโยนผืนดินและดอกไม้
เขาเป็นคนเก็บตัวเพราะเหตุการณ์ในอดีต

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน