ซีโร่ CV: Kojima Hideki

เสียงตัวละคร

 • อาณาจักร
  อาณาจักรรีสพัล แดนกาลเวลา
 • คติประจำใจ
  ใดใดในโลกล้วนควรเป็นตรรกะ
 • สิ่งที่ชอบ
  นิยาม
 • สิ่งที่เกลียด
  นิยาย

ไม่ใช่ ไม่ใช่ตรงนั้น
จุดตายของผมคือ... อะไรนะ?
ไม่ใช่เหรอ

เจ้าชายแห่งอาณาจักรรีสพัล แดนกาลเวลา
นักสัจนิยมผู้ชื่นชอบตรรกะ ถ้าไม่ต้องทฤษฎีให้กับทุกเรื่องจะไม่สบายใจ
ไม่ชอบเรื่องที่อธิบายไม่ได้อย่างพวกความรู้สึก

 • previous
 • next

กลับไปด้านบน